Ordin nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

CAPITOLUL IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
SECŢIUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor

Art.85 (3) (3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Legislatie - Hotararea nr. 537/2007 din 06/06/2007(extras)

Guvernul Romaniei
Hotarare nr. 537/2007 din 06/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 12/06/2007
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:


… 2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei: